opiové konvence

opiové konvence, mez. úmluvy uzavírané s cílem zamezit požívání omamných látek. První o. k., podepsaná v Haagu 1912, zakázala obchod s opiem, kokainem a morfiem. Za význ. o. k. se považují Úmluva o potírání nedovoleného obchodu omamnými prostředky z 1936 a Úmluva o omamných prostředcích z 1961, která nahradila všechny dříve sjednané úmluvy. Omezila používání omamných látek pouze pro lék. a věd. účely a zavedla stálou mez. spolupráci na tomto poli mj. pomocí mez. kontrolního výboru pro narkotika. Zvýšenou mez. kontrolu předvídá též Úmluva o psychotropních látkách z 1973.