opilost

opilost, ebrietas simplex - různě těžký stupeň akutní otravy alkoholem, závislý na množství požitého alkoholu, na rychlosti jeho konzumace a na individuální toleranci vůči němu. Z hlediska čs. trestního práva není spáchání trestného činu v o. polehčující okolností, ani se nepřihlíží ke zmenšené příčetnosti nebo nepříčetnosti pachatele způsobené opilostí, pokud se pachatel do stavu o. přivedl vlastním zaviněním; výjimku představuje případ, kdy pachatel neznal ani nemohl znát důsledky požití alkoholu.