opice

opice, Simiae , Anthropoidea - podřád savců z řádu primátů s velmi vyvinutým koncovým mozkem; jsou na vyšší vývojové úrovni než poloopice. Žijí ve spol. s přísnou hierarchií. Tlupu vede zpravidla nejsilnější samec. Obývají hl. trop. pásmo Asie, Afriky a Ameriky. Známo asi 150 druhů. K o. patří např. kosmanovití, malpovití, kočkodanovití a lidoopi.