operace Zitadelle

operace Zitadelle [ci-, citadela], něm. ofenzíva u Kurska 5. - 23. 7. 1943. Poslední neúspěšný pokus něm. velení o získání strategické iniciativy na vých. frontě.