operace Katapult

operace Katapult, útok brit. válečného loďstva 3. 7. 1940 proti válečným lodím vichistické Francie, kotvícím u alžírského pobřeží. Podle ujišťování vlády ve Vichy neměly být použity v dalších bojích 2.svět. války. Britové je z větší části potopili; v téže době obsadili (bez konzultací s hnutím Svobodných Francouzů) fr. válečné lodi kotvící ve Velké Británii od kapitulace Francie.