operační zesilovač

operační zesilovač, výpočetní tech. stejnosměrný zesilovač používaný v analogových počítačích, jímž lze provádět různé mat. a případně i log. operace. Jeho výstupní napětí je s velikou přesností určeno jako funkce napětí vstupních.