operační umění

operační umění, součást voj. umění zabývající se teorií a praxí přípravy a vedení operací svazy ozbrojených sil; spojovací článek mezi strategií a taktikou. Vychází z požadavků strategie a dává výchozí podklady taktice, která organizuje přípravu a vedení vševojskového boje s ohledem na cíle a úkoly operací. O. u. zahrnuje: obecné základy o. u., o. u. raketového vojska strategického určení, pozemního vojska, vojska protivzdušné obrany státu, voj. letectva, voj. námořnictva.