operační systém

operační systém, ang. operating system - výpočetní tech. sbírka programů a pravidel jejich používání, tvořící část programového vybavení systému na automat. zpracování dat u počítačů (osobních i serverových); řídí provádění programů.