opatrovnictví

opatrovnictví, zákonné zastoupení občana, k němuž dochází na zákl. rozhodnutí příslušného orgánu v případech zák. stanovených obvykle se jedná o soudy. Od o. je třeba odlišovat zastoupení, které vzniká přímo ze zák. (např. zastoupení nezletilých dětí jejich rodiči).