opal materiálu

opal, ztráta materiálu při ohřevu v peci vlivem oxidace povrchu kovu kyslíkem přítomným v atmosféře pece. Vznikající oxidy se nazývají okuje. Opal při ohřevu oceli na kovací teplotu činí v závislosti na typu ohřívacího zařízení l-4 % hm. polotovaru.