op-art

op-art [-árt, angl. optical art], jeden ze směrů abstraktního mal. vytvořený v pol. 60.let 20.st., aplikující věd. principy moderní optiky (chápání zrakového vjemu jako tvořivého subjektivního procesu). Užívá permutací a transformací elementárních geom. nebo vizuálních útvarů k vytvoření dojmu pohybu a prostoru. Na rozdíl od kinetického um., které užívá k vytvoření optických efektů mechanických prostředků (například elektřiny), zde vznikají překrýváním lineárních a plošných konfigurací přes rastry a sítě. Smyslem o. je rozvíjení vizuální kultury; tvorba má především dekorativní účinky, dochází k uplatnění hl. v oboru arch. a módního návrhářství (A. Courrèges, *1923). Hl. představitelé: V. Vasarely, B. Rileyová (*1931).