omfalos

omfalos [řec. pupek] 1. okrouhlý posvátný kámen v Delfách, později zasvěcený Apollónovi a považovaný za střed světa. Podobné o. zasvěcené Apollónovi existovaly i v jiných řec. městech; 2. cylindrická stupňovitá stavba z cihel postavená v Římě na Foru Romanu, považovaná podle nejstarší zprávy ze 3.st. za centrální bod řím. impéria (umbilicus urbis Romae).