omezení převodu nemovitostí

omezení převodu nemovitostí, institut obč. práva sloužící k zajištění pohledávky; dochází k němu na zákl. písemné smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem, v níž se dlužník zavazuje, že nepřevede bez souhlasu věřitele svou nemovitost na jiného, dokud věřitelova pohledávka nebude uspokojena. Smlouvu o o. p. n. je nutno registrovat u státního notářství. Dokud o. p. n. trvá, je převod nemovitosti provedený bez souhlasu věřitele neplatný.