minimální zpracování půdy

minimální zpracování půdy, souborné ozn. pro způsoby obdělávání půdy s menším (omezeným) počtem zákroků (operací) než při tradičním způsobu obdělávání půdy. Systém m. z. p. zahrnuje tyto metody: a) orbu s následným sloučením dalších kultivačních zásahů do l-2 operací tzv. omezeného zpracování půdy; b) bezorebné zpracování půdy, při kterém se kultivace půdy (rotačním kypřením) provádí v rámci setí; c) bezorebný a bezkultivační způsob obdělávání půdy, při kterém se setí provádí speciálními stroji přímo do půdy a plevele se odstraňují (ničí) herbicidy. M. z. p. zmenšuje potřebu energie na obdělání půdy, urychluje založení porostů plodin, zlepšuje fyz. vlastnosti půdy (ulehlost, utuženost). M. z. p. lze využít zejm. na hlubokých, nezaplevelených půdách v sušších oblastech s použitím zpravidla vyššího stupně chemizace.