ombudsman

ombudsman, vysoký státní úředník vyřizující stížnosti občanů týkající se jednání státních institucí.