omítka

omítka, povrchová úprava stav. konstrukcí, která je chráni proti mech. poškozování. Vnější o. tvoří ochranu proti povětrnosti, popř. též tepelnou a zvukovou izolaci; vnitřní o. mají hl. estetický a hygienický účel. Vnitřní o. v tloušťce 10-30 mm jsou z malty vápenné, vápenocementové, vápenosádrové, cementové nebo sádrové. Vnější o. jsou hrubé štukové (ze dvou vrstev), břízolitové (s kamennou drtí), cementové se žulovou drtí.