džungarský chanát

džungarský chanát, ojratský chanát feud. stát, který vznikl ve 30. letech 17.st. sjednocením ojratských knížectví ve vých. Džungarsku. 1757-58 zničen vojsky dyn. Čching, obyv. téměř vyvražděni a d. ch. připojen k Cíně. V.t. Amursana.