ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku

ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku, podle č. a sl. trestního zák. trestný čin, jehož se dopustí ten, kdo v úmyslu vykonávat kontrolu nad letadlem na palubě tohoto letadla a) použije násilí, pohrůžky bezprostředního násilí nebo zneužije b-ezbrannosti jiného (např. zbraní donutí posádku letadla ke změně kursu); b) sdělí nepravdivou informaci, která může ohrozit bezpečnost nebo provoz letadla za letu. - Ochrana let. provozu je zajištěna také ustanovením o zmocnění se nebo neoprávněném užití svěřeného letadla za účelem jeho zavlečení do ciziny (trestný čin zavlečení dop. prostředku do ciziny). V.t. letecké pirátství.