ohradník

ohradník 1. hor . nevyrubaná část ložiska ponechaná kolem těžní jámy nebo pod důlními objekty, aby nebyly ohroženy sedáním; 2. zařízení používané hl. k ohrazování pastvin a výběhů pro skot, koně, prasata a drůbež. Skládá se ze zdroje el. proudu a z vlastního ohradníku (plotu), který tvoří jeden nebo několik vodičů, popř. síť zavěšená na sloupkách s izolátory.