ohradóvá paleta

ohradóvá paleta, prostředek pro manipulaci a skladování různých, většinou drobnějších předmětů. Je tvořena podlahou, čtyřmi sloupky a stěnami. Konstrukce většinou umožňuje stohování většího množství palet na sebe.