ohlubeň jámy

ohlubeň jámy, hor . místo zaústění jámy do zemského povrchu. O. j. musí být vždy umístěna výše než povrch okolo jámy, aby nedocházelo k přepadávání vody (dešťové) do jámy.