ohlaz

ohlaz, výsledek exarace na skalním podkladu nebo na balvanech spolu s broušením a rýhováním.