ohlášky

ohlášky, veř. oznámení nastávajícího manželství požadované některými práv. řády za účelem zjištění překážek manželství; v čs. právu o. nahradilo od 1950 prohlášení snoubenců o tom, že jim nejsou známy okolnosti vylučující uzavření manželství.