oddělovač

oddělovač, výpočetnítech .vybranýznak, který označuje konec části nebo celého příkazu. Používá se v případěvolné formy zápisu programu v symbolickém programovacímjazyku, při nížnelzeurčitvýznam jednotlivých částízápisu podle jejich polohy na nosiči dat.