injekční betonování

injekční betonování, oddělené betonování (prepakt beton) - vhánění cementové malty do štěrkového skeletu. Do bednění se osadí děrované injekční trubky, kolem se nasype štěrk a injektuje se jemnou maltou. Vyrobený beton se málo smršťuje a dobře se spojuje se starým betonem; hodí se proto na opravy betonových konstrukcí pod vodou.