odbyt

odbyt, souhrn činností, které slouží k zajištění dodávek potřebných výrobků, prací nebo výkonů ve výr. a jejich dovedení od výrobce (dodavatele) ke spotřebiteli (odběrateli), ať již přímo, nebo prostřednictvím obch. organizací.