odborné vzdělávání a výcvik

odborné vzdělávání a výcvik, proces osvojování soustavy normativně stanovených odb. vědomostí, dovedností, návyků a speciálních schopností žáky stř. odb. učilišť všech typů, včetně jeho institucionálního zabezpečení. Cílem této přípravy, uskutečňované formou teor. vyučování a odb. výcviku, je všestranná příprava mladých kádrů na výkon děl. profesí při souč. utváření žádoucího prac. a morálně polit. profilu každého jedince.