odběrová turbína

odběrová turbína, parní turbína (obvykle kondenzační) s jedním nebo více odběry páry, která se používá k technol. účelům nebo k vytápění. Tlak v místě odběru se udržuje v předepsaném rozmezí regulačním zařízením (o. t. s regulovanými odběry) nebo se nereguluje a mění se při změně průtoku páry turbínou (o. t. s neregulovanými odběry páry).