odřez

odřez, odkopávka ve svahu, vytvořená na straně ke svahu jeho odtěžením a na straně k údolí nasypáním násypu.