odřad

odřad, voj . celek dočasně organizovaný ke splnění určitého bojového či jiného úkolu. Síla a složení o. se řídí jeho určením. Obvykle se skládá z jednotek různých druhů vojsk.