ocelářské pece hutnické

ocelářské pece hutnické, pece k výr. surové oceli (zkujňování surového železa spalováním uhlíku a škodlivých přísad). Podle konstrukce a způsobu vytápění jsou: a) konvertory (nejstarší a opět používané pece), jejichž moderním typem je konvertor kyslíkový. Tavba probíhá exotermickou reakcí při spalování součástí vsázky (obvykle surové železo s přísadou ocelového odpadu); b) pece Siemensovy-Martinovy (martinky), nístějové pece vytápěné plynným, kapalným nebo tuhým palivem. Umožňují zpracovávat tuhou nebo tekutou vsázku složenou z různého podílu surového železa a ocelového odpadu. Moderním typem je pec Merzova-Boelensova se segmentovou klenbou a pec tandemová se dvěma nístějemi; c) pece el. obloukové nebo indukční, kelímkové. Umožňují zpracovávat vsázku z ocelového odpadu a vyrábět nejkvalitnější ušlechtilé a legované oceli.