oceánská plástev

oceánská plástev, hlubokomořská plástev - část zemského povrchu tvořící dno oceánských pánví.