oceánografická loď

oceánografická loď, plavidlo vybavené pro oceánografický výzkum v užším smyslu (pohyb vod světových oceánů) nebo pro komplexní průzkum oceánu příslušnou technikou, např. vzorkovači, magnetometry, echoloty, analyzátory solí.