oceánický pocit

oceánický pocit, extatický pocit splynutí se světem, charakterizovaný dojmem souznění s okolím a celým vesmírem na představové, imaginativní bázi; synonymum stavu vytržení a tvořivé exaltace při plném prožívání tvůrčího aktu. V patol. formě se může o. p. dostavovat u některých psychických poruch (manické periody, megalomanické bludy) nebo intoxikací.