oceánický

oceánický, vyskytující se v oblastech přimykajících se k oceánu, např. rostliny a živočichové mající hl. rozšíření v záp. Evropě, v blízkosti Atlantského oceánu. V.t. kontinentální.