oceánické slapy

oceánické slapy, periodické vzdouvání hladiny oceánů, moří a jezer působené gravitačními účinky Slunce a Měsíce. Slapové pohyby působí část těchto sil odpovídající rozdílu mezi gravitačním zrychlením od Měsíce (Slunce) v místě pozorování a v těžišti Země. Vlivem zemské rotace se slapový potenciál periodicky mění s nejvýraznějšími periodami 24 a 12 h. Výška vzdutí hladiny silně závisí především na hloubce oceánu.