obsese

obsese [lat.], anankasmus, nutkavé jednání - vtíravé (obsedantní) myšlenky objevující se náhle proti vůli postiženého a rušící jeho vlastní myšlení. V normální psychice člověka se vyskytují např. obsese hudební (vtírá se nějaká melodie) nebo pověrečné (klepání na dřevo). V patických případech je zdrojem o. chorobná úzkost, subjektivně velmi tíživá, s tendencí proměnit se v nějaký psychický obsah nebo jednání. Odtud obsesní stav s vtíravými představami obv. při duševních chorobách. (Chybně užíván anglicismus obsesivní jako příd. jm.)