obalovací souprava

obalovací souprava, stroj na přípravu směsi ze živic (asfaltu, dehtu) pro stavbu živičných silničních koberců, vybavený sušicím zařízením pro kamenivo a míchačkou pro obalení kameniva živicí.