obalečovití

obalečovití, Tortricidae - čeleď drobných motýlů. Housenky žijí mezi svinutými listy, v plodech a pupenech rostlin. Je známo asi 4 500 druhů. V ČR přes 400 druhů. Někteří o. jsou vážnými škůdci v zeměd. a les. Obaleč jablečný, Cydia pomonella , působí červivost jablek. Housenky obaleče dubového, Tortrix viridana , škodí na rašících dubech. Housenky obaleče modřínového, Zeiraphera diniana . poškozují v našich podmínkách smrky; v Alpách působí škody na modřínech. Škůdcem jedle je obaleč jedlový, Choristoneura murinana . Cervivost švestek působí housenky obaleče švestkového Cydia funebrana . Ve dřevě a lýku ovocných stromů škodí obaleč meruňkový, Ernarmonia woeberiana . Na vinné révě patří k nejvážnějším škůdcům obaleč révový, Sparganothis pilleriana .