obal virové částice

obal virové částice, zevní vrstva virové částice některých živoč. virů, tvořená lipidovou dvouvrstvou a bílkovinami. Obal uzavírá nukleokapsid viru. Bílkoviny obalu jsou kódovány virovou genet. informací, ale mohou mezi ně být včleněny i struktury buněčné membrány hostitelské buňky. Obal má ochranný význ. pro nukleokapsid. Proti bílkovinám obalu tvoří hostitel viru neutralizační protilátky, důl. mj. pro diagnostiku některých viróz. Přítomnost obalu je jedním z klasifikačních znaků, podle nichž se viry dělí na obalené a neobalené.