občanská vybavenost

občanská vybavenost, zařízení tvořené občanskými stavbami a jejich provozem, sloužící hmotným a duševním potřebám obyvatelstva a spoluurčující jeho životní standard. Např. kina, divadla, provozovny služeb, obchody v obytných čtvrtích apod.