občanská válka v USA 1861-65

občanská válka v USA 1861-65, válka Severu proti Jihu - střetnutí mezi sev. burž. a již. otrokářskými státy, vyvrcholení sporů o odstranění otroctví a nastolení kap. hosp. Zač. války byl útok již. vzbouřenců na pevnost Fort Sumter; snahy sev. států o mírové řešení se nesetkaly s úspěchem a teprve rozhodná opatření provedená Lincolnovou vládou a vítězná bitva u Gettysburgu znamenala zásadní přelom ve prospěch sev. států. Vítězství Severu upevnilo panství burž. a osvobozením otroků vytvořilo podmínky pro rozmach industrializace a získávání záp. území. Významná data a události: 30. 5. 1854 přijat Kansas-Nebraska Bill; 1859 povstání J. Browna se stalo základem širokého hnutí za zrušení otroctví, vyhrocení rozporů mezi S a J; 1860 - A. Lincoln zvolen prez. USA, jeho volba byla jedním z podnětů odtržení již. států od Unie; 4. 2. 1861 již. otrokářské státy, které se postupně od 20. 12. 1860 odtrhly od USA (Již. Karolína, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana, Texas), vyhlásily v Montgomery utvoření Konfederovaných států amerických v čele s prez. J. Davisem; do května 1861 ke Konfederovaným státům amer. přistoupily další státy (Virgínie, Arkansas, Tennessee, Severní Karolína); 12. 4. 1861 útok vzbouřenců na pevnost Fort Sumter u Charlestonu; 15. 4. 1861 A. Lincoln povolal do zbraně 75 000 dobrovolníků; 19. 4. 1861 vyhlášena blokáda pobřeží již. států; Sever zahájil výstavbu loďstva; 21. 7. 1861 porážka vojsk Unie u Manassasu; ohrožen Washington; 20. 5. 1862 Homestead Act; 22. 9. 1862 proklamace prez. Lincolna o osvobození černých otroků na území povstaleckých států (s platností od 1. 1. 1863); léto 1863 protiofenzíva vojsk Severu; vojska Jihu v čele s gen. R. E. Leem poražena u Gettysburgu; gen. U. S. Grant dobyl Vicksburg; obrat ve válce; v květnu 1864 zahájil gen. W. T. Sherman postup přes Georgii k Atlantiku (Shermanův pochod k moři); 1. 2. 1865 Kongres USA schválil třináctý doplněk ústavy, který rušil otroctví na celém území USA; osvobození černoši však nedostali půdu; 3. 4. 1865 padl Richmond; 9. 4. 1865 kapitulace vojsk Jihu u Appomatoxu; 14. 4. 1865 zavražděn prez. A. Lincoln; 1865-77 - období Rekonstrukce Jihu.