občanská neposlušnost

občanská neposlušnost, ang. civil disobedience [sivl diz'ebi:diens] porušení práva na zákl. subj. závěru o jeho "nespravedlnosti".