obálka prvního dne

obálka prvního dne, First Day Cover, FDC - celistvost nebo celina prvního dne, opatřená poštovním razítkem (razítky) s datem prvního dne vydání známky (známek) nebo celiny.