oční pozadí

oční pozadí, fundus oculi - část oka pozorovatelná oftalmoskopem. Na o. p. se hodnotí stav sítnice, jejího cévního zásobení, makuly, papily zrakového nervu a vztah sítnice ke sklivci.