oční optik

oční optik, absolvent střední zdrav. školy, který podle lék. předpisu zhotovuje brýle a jiné pomůcky k nápravě vad zraku.