oční kruh

oční kruh, výstupní pupila - místo na opt. ose mikroskopu či dalekohledu, s kterým musí splynout zornice oka, aby oko přehlédlo celé zorné pole přístroje.