oční komora

oční komora, prostor vyplněný komorovou vodou; dělí se a) na zadní komoru oční, štěrbinovitý prostor mezi přední stranou oční čočky, částí řasnatého tělesa a zadní stranou duhovky. Je vyplněna nitrooční tekutinou, která odtud protéká zornicí do přední o. k.; b) přední komoru oční, která je ohraničená přední stranou duhovky, trámčinou vyplňující úhel přední komory oční a zadní stranou rohovky.