apodiktický soud

apodiktický soud, log . soud nutnosti soud potvrzující nutnost něčeho. Ve větě vyjadřující a. s. nemusí být vždy výraz (funktor) ,,nutno", ten lze nahradit obecným kvantifikátorem nebo jen obecným soudem, např. výrok ,,každý člověk je smrtelný".