nutace v délce

nutace v délce, změna pohybu jarního bodu po ekliptice, způsobená nutací.